Mateřská škola Terronská

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Terronská na Praze 6. Dozvíte se zde
mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech.

Novinky

Vyúčtování kroužků,školného a obědů

28.05.2020
 

Na vyúčtování Vašich peněz se stále pracuje.Tuto práci přerušil zápis do mateřských škol,který se nyní chýlí ke konci a já budu moci opět pokračovat ve vyúčtování Vašich financí.Nemějte strach,že o peníze přijdete,vše je řádně podchyceno.

Roušky z Terronské

28.05.2020
 

Ve spolupráci s krizovým štábem MČ Praha 6 šijí stále naše paní učitelky roušky.Už jsme jich odevzdaly 1500 kusů.V současné době roušky stále potřebují pro seniory. Z toho vyplývá,že šijeme dál i když již jsme se zapojily do pracovního procesu. Kdo by nám chtěl pomoci a má vhodné látky a chtěl by nám je darovat může nás kontaktovat na č.773780331

Děti,které nenastoupí

20.05.2020
 

prosíme rodiče,aby si přišli pro věci svých dětí a odnesli ze šaten bačkory a oblečení.Nejlépe začátkem června.
Dostanete domů i výkresy svých dětí.
Kdo máte předškoláka,vyčkejte s vyklízením až na pokyn.Objednala jsem stužky pro předškoláky a pomůcky do školy. I když je nynější doba složitá,přece předškoláky nepřipravíme o stužku ze školky a vybavení do školy.Až bude pro předškoláky vše připravené,dáme vědět.Vaše učitelky

Měření teploty.

20.05.2020
 

U vstupu do budovy bude stát pracovník mateřské školy a bude měřit teplotu příchozím- tedy dítěti i doprovodu.

Potvrzení otevření

20.05.2020
 

V pondělí 25.5. bude mateřská škola opět otevřena pro přihlášené děti v mimořádném režimu.Pokud to bude možné,přivádějte a odvádějte děti v časovém režimu Vaší třídy.Na každé třídě bude napsáno od kolika a do kolika hodin je v provozu. Pokud se Vám časový limit nehodí pro Vaše pracovní vytížení,musíte počítat s tím,že budou děti převedené do jiné třídy a smíchají se s ostatními dětmi.
Mimořádná pravidla pro provoz mateřské školy,která jsem již uveřejnila platí. Těšíme se na Vaše děti. kolektiv mateřské školy