Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

První den ve školce

 

Zákonný zástupce bude do budovy MŠ vcházet s respirátorem či rouškou a po dobu pohybu po budově bude mít zakryté dýchací cesty.
Po návratu z ciziny by měl každý dodržovat platné pokyny z hygienické služby či ministerstva zdravotnictví.
Při příchodu podepíše zákonný zástupce čestné prohlášení.

Co by mělo dítě umět?

 

Uvědomte si,že se dítě bude muset o sebe posterat bez Vaši pomoci.
Mělo by samostatně používat WC(ne nočník)
Umět si samostatně umýt ruce mýdlem,spláchnout a utřít se do sucha ručníkem
Umět se vysmrkat(ne utírat nos)
umět se samostatně najíst lžící
Napít se ze skleničky bez násosky,bez brčka
S pomocí učitelky se umět obléknout
Mělo by se jednoduchým způsobem edomluvit,dítě které vůbec nemluví,nemůže vyjádřit svoje přání a potřebu
mělo by umět reagovat adekvátně na pokyn učitelky
S Vaší i naší pomocí věříme,že to děti zvládnou a budou ve školce spokojené.

Konec prázdnin

 

1.9. začíná nový školní rok.Doufejme,že s lepšími podmínkami než byl ten loňský.
Poplatek za školné na rok 2021/22 je 427,00Kč
Schůzky rodičů a p. učitelek budou v úterý 7.9. od 17.00 hodin.Sejdeme se na hale v přízemí kde Vás seznámíme s nabídkou kroužků a organizačními informacemi a pak půjdete za svými p. učitelkami do tříd.těšíme se na Vaše děti.V klidu a s úsměvem nám to všem půjde lépe.

Letní prázdniny

 

Po dohodě se zřizovatelem bude o letních prázdninách v termínu od 1.7. do 31.8. přerušen provoz mateřské školy.Nový školní rok bude zahájen 1.9.2021
Od 9. srpna bude fungovat jen Letní školička "Piráti z Dejvic"

Konec angličtiny

 

Poslední hodina angličtiny pro tento školní rok byla ve čtvrtek 17.6.2021

Týden her

 

Od pondělí 31.5. do pátku 4.6. bude pro děti k MDD "veselý a hravý týden". děti budou sportovat na zahradě,hledat poklad,udělají si piknik,podle toho jaká překvapení si pro ně paní učitelky na třídách vymyslí a připraví.

Florbal Střešovice

 

Od 13.5. by opět zahájil TatranStřešovice florbalový kroužek pro ty děti.,které byly přihlášené na florbalový kroužek v říjnu. Probíhal by na venkovním hřišti naší školní zahrady. Dejte dětem do batohu tepláky,mikiny a sportovní boty na venkovní sportování.Finance a záležitosti florbalu vyřizujte,prosím, s Tatranem Střešovice. ředitelka školy

Doporučení PČR

 

vážení rodiče,mateřská škola bude zítra normálně otevřena.Bylo nám doporučeno,abychom byli obezřetní,sledovali zda někdo neodloží něco v šatnách a abychom raději zůstali v budově a nechodili ven.

Informace z ministerstva školství

 

Informuji,že na základě požadavku ministra školství,mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu dítěte pro účely doložení této skutečnosti ve službách(kadeřník) nebo pro účely amatérského sportu.

Návrat dětí do školky

 

Od pondělí 3.5. mohou nastoupit všechny děti do mateřské školy.Provoz bude probíhat standartně bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě,bez testování dětí,bez roušek pro děti.

Důležitá zpráva !

 

Dítě před testem ve čtvrtek nesmí půl hodiny před testem ani jíst ani pít.

Ještě k zápisu do MŠ

 

již nyní probíhá registrace dětí na zápisové řízení,které bude 4.5.2021 od 9.00 hodin do 18.00 hodin.Můžetesi rezervovat čas ve kterém přijdete s dokumenty.Potřebujete vyplněnou žádost s potvrzením pediatra,rodnýlist dítěte k nahlédnutí a doklad o trvalém bydlišti na Praze 6)nahlédnutí)
Děti ,keré již chodí do naší školky nemusí znovu k zápisu,ale pokračují dále v dalším školním roce

Návrat všech dětí do MŠ

 

Stále čekáme na vyjádření,zda Praha bude také kraj,kde pustí všechny děti do mateřských škol bez testování a bez roušek.Až tato situace nastane,dám Vám zprávu.
Už se všichni těšíme,aby to bylo co nejdříve a Vaše děti se mohly vrátit k běžnému životu ve školce. vaše ředitelka

Ukončení výběrového řízení

 

Výběrové řízení na PCR testy vyhrála laboratoř Spadia .
Ve čtvrtek 29.4. se budou děti tedy testovat testy,které tato laboratoř dodá do mateřské školy a v 9.50 odveze do své laboratoře ke zpracování.Výsledek bude znám do 24 hodin. Pokud bude mít dítě pozitivní výsledek,dostane od laboratoře zprávu.Pak nastupuje běžný postup,že celá třída by musela jít do karantény.Doufám,že k tomu nedojde. ředitelka

Testování

 

V pondělí 26.4 se bude ještě testovat antigenními testy z nosu jako předešlý týden.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]