Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Děti,které nenastoupí

 

prosíme rodiče,aby si přišli pro věci svých dětí a odnesli ze šaten bačkory a oblečení.Nejlépe začátkem června.
Dostanete domů i výkresy svých dětí.
Kdo máte předškoláka,vyčkejte s vyklízením až na pokyn.Objednala jsem stužky pro předškoláky a pomůcky do školy. I když je nynější doba složitá,přece předškoláky nepřipravíme o stužku ze školky a vybavení do školy.Až bude pro předškoláky vše připravené,dáme vědět.Vaše učitelky

Měření teploty.

 

U vstupu do budovy bude stát pracovník mateřské školy a bude měřit teplotu příchozím- tedy dítěti i doprovodu.

Potvrzení otevření

 

V pondělí 25.5. bude mateřská škola opět otevřena pro přihlášené děti v mimořádném režimu.Pokud to bude možné,přivádějte a odvádějte děti v časovém režimu Vaší třídy.Na každé třídě bude napsáno od kolika a do kolika hodin je v provozu. Pokud se Vám časový limit nehodí pro Vaše pracovní vytížení,musíte počítat s tím,že budou děti převedené do jiné třídy a smíchají se s ostatními dětmi.
Mimořádná pravidla pro provoz mateřské školy,která jsem již uveřejnila platí. Těšíme se na Vaše děti. kolektiv mateřské školy

Rouškohraní

 

Dnes 7.5. jsme předali městské části Praha 6 další várku našitých roušek. Celkově k dnešnímu dni našily paní učitelky a spol. 1060 roušek. Pěkný den všem přeje ředitelka

Pravidla pro provoz mateřské školy

 

1.při první návštěvě MŠ rodiče odevzdají vyplněný formulář čestné prohlášení -bez něho nebudou děti přijaty
2.U vchodu desinfekce rukou
3.Rodiče přivedou děti do školky s rouškou a v šatnách se budou pohybovat s rouškou,budou dodržovat rozestupy,navzájem počkají a nevstupují do tříd
4. paní učitelky udělají každému dítěti ranní filtr-denně -změření teploty,konzultace zdravotního stavu dítěte.
5.při příchodu dítěte do třídy,odloží roušku do označeného sáčku a při odchodu domů ze třídy si roušku opětovně nasadí a odchází s rodiči do šatny
6.Roušky budou pouze na gumičky
7.Pokud rodiče budou chtít,aby jejich dítě mělo roušku po celou dobu-budou mít 4 kusy+ 2 podepsané sáčky na čisté a použité roušky
8.Každé dítě bude mít k dispozici roušku na pobyt venku
9.V prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor,ale i rukou dětí,proto zvažte,zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy,či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat
10.Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky,ani na odpočinek

Obnova provozu

 

Vážení rodiče,
na základě dohody se zřizovatelem,se obnoví provoz MŠ dne 25.5. do 30.6.
Chápu,že děti a vy se těšíte na otevření školky,chápu,že máte problémy s prací a chodem v rodinách.Pro nás to také není jednoduché-někdo má doma školáka,někdo rodiče o které se stará.Všichni se bojíme nákazy.Pro MŠ nikdo nenastavil vhodná pravidla otevření.Rizika pro zaměstnance jsou veliká.Všichni máme nejistotu,kterou se snažíme vyřešit.Já mám zodpovědnost za své zaměstnance,ale také za provoz mateřské školy.Není to jednoduché,nelze se zavděčit všem.Na děti se těšíme,ale zároveň máme také obavu.Vím,že máme skvělé rodiče,kteří se v rámci zachování zdraví rozhodnou o docházce do školky správně.

Nová zpráva

 

Na našich stránkách v sekci kontakty je uložený dotazník a čestné prohlášení pro rodiče.
Pokud se mateřské školy otevřou,je třeba,aby ten,kdo chce ,aby jeho dítě nastoupilo, vyplní dotazník a do 7.5. doručí emailem do mateřské školy.Současně si stáhne čestné prohlášení,které odevzdá při nástupu do mateřské školy.Až bude opravdu potvrzený termín otevření mateřské školy,uveřejním také hygienické podmínky za jakých bude provoz mateřské školy fungovat.Těšíme se na shledání.

Dokumenty ke znovuoteření MŠ

 

Přidali jsme dokumenty do sekce kontakty

Platba za kroužky

 

Tento týden Vám na účet bude vrácená částka za kroužky a to převážně :keramika 800,-Kč ,pohybovky780,-Kč,sportovky 660,-Kč,hrátky se slovíčky 660,-Kč a flétna 715,-Kčpěkný den všem.

vrácení poplatků

 

Vzhledem k tomu,že děti nevyčerpaly hodiny na zájmových kroužkách,budu Vám příští týden vracet zbylé částky na vaše účty.Poplatky za školné a to za celý měsíc duben a alikvotní část za měsíc březen začnu posílat také od příštího týdne.Přesné částky Vám rozepíši,po vypočítání, v příští zprávě. Slunečný den přeje ředitelka

Pilné paní učitelky

 

Posílám ukázku práce našich paní učitelek. Krásný den všem přeje ředitelka:-)

Nové zprávy

 

vážení rodiče,nové zprávy k otevření mateřské školy zatím nejsou. Stále se čeká na stanovisko a doporučení zřizovatele a na metodický postup.Jakmile budu vědět více,hned vám všem dám zprávu.
Dokončili jsme malování kuchyně a nyní budeme malovat keramiku.

Aktivity naší školky

 

vážení rodiče,toto sdělení píši na základě šíření fám,že paní učitelky mají volno a pak,že chtějí o prázdninách ještě dovolenou.Chtěla bych to uvést na pravou míru.
Po uzavření mateřské školy všichnizaměstnanci pracovali na desinfikování celých prostor mateřské školy. Učitelky omývaly všechny hračky,vypralo se všechno,plyšáci,oblečky na panenky.Ručníky a povlečení nám vyprala prádelna.

Doplnění pokynu k zápisu v době nouzového stavu

 

Možnosti odevzdání žádosti:
1.soukromou datovou schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem pouze dne 11.5.2020 v době od 0.00 do 23.00hodin
2.poštou v termínu od 2.5. do 11.5.2020(více v příručce"Jak přihlásit dítě do mateřské školy")
3.osobně dne 11.5.2020 v době od 9.00 do 18.30 v mateřské škole

prodloužený provoz o prázdninách

 

Vážení rodiče,vzhledem k mimořádné situaci-koronaviru,omezenému provozu v jarním období,jsme se rozhodly s kolegyněmi Vám vyjít vstříc a prodloužit provoz v naší mateřské škole o 12 dní o prázdninách v běžném režimu.
Zároveň Vás velmi prosíme,aby jste svůj zájem o toto prodloužení běžného provozu nahlásili na emailovou adresu: skolka@terronska.cz do 31.5.2020,tak abychom mohly s kolegyněmi běžný provoz zorganizovat,vyjít vstříc Vám ,ale i všem kolegyním,tak aby se mohly postarat o své děti a vybrat si dovolenou.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]