Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

Máme školního asistenta

 

podařilo se nám sehnat školního asistenta pro Vaše děti.Pomáhá ve třídách od 13.9.2017.

Podzimní bazar

 

V pátek 20.10 a v sobotu 21.10. bude opět bazar v naší mateřské škole. V pátek bereme do prodeje věci od 17.00 hod. do 21.00 hod.Věci musí být čisté a nepotrhané.
V sobotu je prodej od 8.00 do 12.00 hod. a výdej neprodaného zboží zpět od 17.00 do 19.00 hod.Těšíme se nq vás.

Schůzka pro rodiče

 

Ve středu 13.9. od 16.30 všeobecné informace
Od 17.00 ve třídách,kam Vaše dítě dochází

Nový školní rok 2017/18

 

Začátek je pondělí 4.9.2017.Pokud budete ještě na dovolené,dejte vědět do MŠ.
Platba školného je na tento rok 430,-Kč.Zadejte si,prosím ,příslušný trvalý příkaz.U nových dětí,počkáte na složenku s variabilním číslem Vašeho dítěte.
zvykací dobu dohodnete s učitelkou ve třídě.Zařazení dětí do tříd bude vyvěšené v přípravném týdnu tedy od 28.8.

Konec roku

 

Školní rok2016/17 končí v pátek 30.6.
Odneste si všechny věci z šaten domů.Přejeme všem krásné prázdniny a na děti,které pokračují ve výuce se těšíme po prázdninách. Všem,co odchází do ZŠ přejeme perfektní nástup a prima kamarády.

Školní asistent

 

Hledáme školního asistenta od 1.9.2017 na poloviční úvazek.
Pedagogické vzdělání výhodou.
Kontakt 224311098
724195097

Zápisové řízení II část

 

Žádosti i evidenční listy pro děti na zápisové řízení jsou již na web. stránkách v oddílu "zápisové řízení"

Jarní dílničky

 

Zveme všechny rodiče na jarní dílničky které budou probíhat v týdnu od 27.3.do 31.3.od 15.00 průběžně
1.odd. a 4.odd. úterý 28.3. 15.00 -16.30.
2.odd. a 3.odd. středa 29.3. 15.00-16.30
5.odd. středa 29.3. 15.00-16.30
6.odd. úterý 28.3. 15.00-16.30
7.odd. čtvrtek 30.3. od 15.00 -17.00

Zápisové řízení

 

Zápisové řízení bude zahájeno 2.5. od 13.00 do 17.00 hodin
V této době odevzdáte vyplněnou žádost a lékařem potvrzený evidenční list dítěte do mateřské školy.
U zápisu potřebujete občanský průkaz,rodný list dítěte,důkaz o trvalém pobytu dítěte na Praze 6
Evidenční list a žádost o zařazení k předškolnímu vzdělávání najdete na Web. stránkách naší školy a úřadu Prahy 6

Den otevřených dveří

 

Vzhledem k tomu,že se posunul termín zápisů do mateřských škol bude den otevřených dveří ve středu 5.dubna od 9.00 do 11.hodin.přineste si přezutí pro Vás I Vaše dítě.Těšíme se na Vás

Jarní bazar

 

V pátek 17.3. od 17.00 hod.do 21.00hod. přijímání věcí
V sobotu 18.3. od 8.00 do 12.00 hod. prodej
v sobotu 18.3. od 17.00 do 19.00 výdej neprodaného zboží zpět.

Čerstvá zpráva

 

Od 4.1.2017 se již nevyskytl žádný případ úplavice.Vyšetření dětí se blíží k závěru,děti se vrací s negativními výsledky.
nadále platí zvýšená hygiene po WC a před jídlem,věnujte pozornost zdravotním indispozicím Vašeho dítěte a nedávejte ho při nemoci do MŠ.Buďte ohleduplní k ostatním

Další zprávy o úplavici.

 

Vážení rodiče vyskytl se nový případ úplavice v 7.oddělení.Je třeba ,aby děti,které chodí na výtěry zůstaly po dobu výtěrů doma. Jedná se o děti ze 6.odd. a 7.oodd.
Je mi líto,že přistupuji k tomuto řešení,ale jinak nezaručím,že nemoc nebude dale postupovat.Děti z 5.oddělení mohou chodit do MŠ dale a děti v přízemí také.

pokračování-oznámení

 

Dne 20.12. bylo provedeno šetření epidemiologickou stanicí pod vedením MUDr. Marie Strádalové a hygienickou stanicí hl.m.Prahy Vladimírou Jansovou.
Bylo zjištěno,že všechny hygienické normy mateřská škola řádně plní.
Dětem z 5.oddělení bude rozhodnutím HSHMP nařízen lékařský dohled(3x výtěr stolice)
Rozhodnutí bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou.od 2.1.2017 budou děti z 5.oddělení přijímány do MŠ až po předložení lékařské zprávy o 3 negativních vyšetřeních stolice.Po dobu čekání na výsledky není možné ,aby dítě docházelo do MŠ.

Závažné oznámení

 

V pondělí bylo hygienickou stanicí nahlášeno ředitelce mateřské školy,že se opakovaně vyskytl případ úplavice u dítěte naší mateřské školy.
Znovu žádám všechny rodiče o zvýšenou péči o hygienu dětí,hlavně po použití WC.při střevních potížích jako je zvracení a průjem,je potřeba navštívít lékaře a nechat provést výtěry!
Bez lékařského potvrzení,že dítě nemá úplavici!!! nebude Vaše dítě znovu zařazeno do docházky.
Svým zodpovědným chováním chráníte ostatní děti.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]