Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

Karanténa

 

V 7.oddělení má karanténu 10 dní,vyskytl se pozitivní nález na kovid.
ředitelka školy

Poděkování

 

Děkujeme všem rodičům ,kteří si nechali děti doma za vstřícnost a pochopení. I to ,že dítě půjde po obědě nám hodně pomůže v zajištění péče o Vaše děti. Děkujeme

Přerušení kroužků

 

Od 14.10. do odvolání přerušuji všechny kroužky v naší mateřské škole. Nevyčerpané hodiny budou nahrazené.

Nová opatření -kovid

 

Vážení rodiče, v této nelehké situaci Vás žádám o dodržování hygienických norem,které máme v naší mateřské škole zavedené.
Od středy 14.10. se zavírají Základní školy a přecházejí povinně na distanční vyučování.
Vzhledem k tomu,že máme ve svém učitelském sboru paní učitelky,které mají děti s povinnou školní docházkou a budou muset zůstat doma,nebudeme moci zajistit ve všech třídách plnohodnotnou výuku.
Žádám proto maminky na mateřské dovolené s mladšími sourozenci,aby po dobu uzavření základních škol nechali své děti v domácí péči.Obracím se i na všechny ostatní,pokud máte možnost si děti nechat doma,učiňte tak.
Provoz mateřské školy se zajistí i když se budou muset děti spojovat ve více odděleních.
Držme si palce,ať uhájíme provoz mateřské školy co nejdéle bez zdravotních komplikací. ředitelka školy

Aktivní město

 

Konečně máme jako školka odsouhlasené aktivity na aktivním městě. Můžete se přihlašovat na kroužky.

Angličtina

 

Kroužek anglického jazyka má k dispozici v každém patře a u zadního vchodu nástěnku.Na nástěnce budou uveřejněny úkoly pro případ,že Vám dcera či syn nedokážou říci, co se učili a jaký mají úkol.

Podzimní bazar

 

. Vzhledem k hrozbě kovid-19 se podzimní bazar v naší školce neuskuteční.

Sportujeme se Sokolem

 

Jako každý rok se naše celá školka zapojila do cvičení se Sokolem"Se Sokolem do života".Celý rok budou děti plnit úkoly.Splnění úkolů si budou zaznamenávat do své cvičební knížky. Držte nám palce,ať to všechno splníme.

Kroužky v 1.pololetí školního roku 2020/21

 

Kroužky zahajujeme od 5.10 v pondělí.Přihlášené děti jsou rozdělené do skupin.Skupiny najdete v úterý na nástěnkách.Při rozdělování dětí,jsme zohlednili Vaše požadavky na čas.
V pondělí je keramika a pohybovky pro děvčata
V úterý je angličtina (předškoláci) a hrátky se slovíčky
Ve středu je flétna a sportovky pro kluky
Ve čtvrtek je angličtina a florbal.
Na nástěnkách máte také napsáno,co by měly mít děti s sebou.
Na angličtinu dostanou desky,do kterých si budou zakládat probranou látku a domácí úkoly.Je nutné,aby desky nosily na každou hodinu angličtiny! To samé platí o flétně.Dostanou desky kam si budou zakládat noty.Na každou hodinu si musí přinést noty a flétnu. Je třeba cvičit na flétnu i doma!
Na pohybovky a sportovky je vhodné v batohu tričko a kraťasy. Vše je na nástěnkách.

Florbal

 

Ve čtvrtek 1.10. zahajuje Tatran Střešovice v naší mateřské škole svůj kroužek FLORBALU.Přihlášené děti si na čtvrtek přinesou batoh ve kterém budou mít tričko,kraťasy či tepláky a sportovní obuv,lahev s pitím( vodu). Veškeré dotazy , nejasnosti či omluvy,směřujte na Tatran Střešovice

Rozdělení dětí do tříd

 

Seznamy dětí jsoujiž vyvvěšené.
Moc se na Vaše děti těšíme.
zaměstnanci celé mateřské školy

Schůzka rodičů

 

Schůzky pro všechny rodiče se konají ve čtvrtek 3.9.2020 od 17.00 hodin v hale v přízemí.Po všeobecných informacích se rozejdete do tříd Vašeho dítěte.Vše potřebné se dozvíte od svých p. učitelek. Roušky,prosím, s sebou.

Startovní pokyny

 

1.Podle seznamu najdete dítěti třídu a přidělenou značku v šatně,kde dítěti odložíte oblečení a převléknete ho.
2.Převlečené dítě do pohodlného oděvu odvedete do příslušné třídy a předáte p. učitelce
3.U nových,malých dětí domluvíte při příchodu do třídy s p. učitelkou zvykací dobu
4.Všechny platby dostanete formou složenek: stravování,školné.
5.Nedávejte dětem sebou do školky žádné jídlo ani pití

Roušky ano či ne?

 

Vzhledem k tomu,že chceme zachovat bezproblémové otevření a provoz mateřské školy,žádáme rodiče,aby při vstupu do budovy používali roušky a desinfekci rukou.
Děti roušky a desinfekci používat nemusí.
Školní rok zahájíme 1.9.2020

Zahradní dřevěný vláček

 

Vzhledem ke kovidu -19,byla všechna divadelní představení odřeknuta. Jediné,co zůstalo,byla návštěva Opeřených dravců na naší školní zahradě.Bylo nám líto,že děti přišly o zábavu a tak jsme jim to chtěli vynahradit a zakoupili jsme z prostředků KRPŠ dřevěný vláček na zahradu.Vláček byl pořízen za 60000,-Kč.Byl objednán v březnu,ale vzhledem ke karanténám Kovid-19 nám ho přivezli až koncem června.Myslíme si,že jsme Vašim dětem udělali radost,protože je vláček na zahradě plně při hrách obsazen.
VyúčtováníKRPŠ za tento školní rok bude k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách.Přejeme krásné prázdniny dětem a Vám klidné prožití dovolené. Kolektiv MŠ

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]