Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

Provoz červenec

 

Pokud Vaše přihlášené dítě pokračuje v docházce v červenci bez přerušení,nemusí nosit nové čestné prohlášení o zdraví.
Pokud jste ale vycestovali do zahraničí,musíte v den nástupu odevzdat čestné prohlášení,že jste se nevyskytovali v infekčním prostředí.
Hygienické normy stále dodržujeme:
1.Při vchodu do budovy rouška děti i doprovod
2.desinfekce rukou u vchodu
3.Při vyzvedávání dětí ze zahrady není rouška nutná.

Začátek školního roku 2020/21

 

Nový školní rok začíná 1.9.2020 Školné na rok 2020/21 bude 499,-Kč.Změňte si,prosím ,trvalý příkaz na platbu školného.

Končí školní rok

 

30.6.končí školní rok.Od 1.7. do 17.7. je mimořádně prodloužený provoz v důsledku KOVID-19 pro přihlášené děti.Školné 288,-Kč.Stravné bude připravené na složence v den nástupu.
Všem přejeme krásné prázdniny,školákům šťastné vykročení po prázdninách do školy a s ostatními se těšíme v září na shledanou.kolektiv mateřské školy

Platba školné

 

Za měsíc červen2020 se platí školné v plné výši a to je 538,-Kč.Neplatí jen předškoláci a děti,které nebyly ve školce ani jediný den v měsíci červnu.
Za mimořádný pobyt v mateřské škole od 1.7. do 17.7.zaplatí děti částku 288,-Kč za školné.Neplatí jen předškoláci.Tuto částku zaplatí i ten,který by přišel jen na jeden či tři dny.Tuto částku budeme počítat všem dětem(kromě předškoláků),které se na mimořádný provoz přihlásily.

Aktivní město

 

Mateřská škola se přihlásila do aktivního města na program letních táborů a školiček.
Na letní školičku v době od 10.8. do 14.8. přispívá 600,-Kč aktivní město. Stačí ,aby jste si zaktivovali nabídku letní školička.krásné léto!

Letní měsíce

 

Shrnutí:
1.Běžný provoz mateřské školy se pro přihlášené děti prodlužuje od 1.7. do 17.7. 2020 (kdo jste se ještě nepřihlásil,učiňte tak do konce tohoto týdne
2. Od 20.7. do 7.8.2020 je provoz mateřské školy přerušen
3. od 10.8. do 14.8. probíhá placená "letní školička" pro přihlášené děti(je již plně obsazeno)
4.Od 17.8. do 31.8.2020 je provoz přerušen
Nový školní rok začíná 1.9.2020.
Přejeme všem krásné prázdniny!

prosba

 

Posílejte,prosím ,vyplněné dotazníky pro vyúčtování školkovného. Bez Vaší žádosti nelze peníze vracet.ředitelka

Věci Vašich dětí

 

vážení rodiče,pokud si chcete vyzvednout věci svých dětí ze šaten,máte možnost si přijít od 8.6. během dopoledne. Odpoledne jsou paní učitelky s dětmi na zahradě a nemohli by se s Vámi vracet do budovy.Zároveň zde budou mít předškoláci připravenou stužku a kapsičku se školními potřebami a desky s výkresy.

vrácení školného

 

Vážení rodiče,vzhledem k tomu,že platba školného je určena zákonem,není možné jen tak vrátit částku za školné. Musíte si o osvobození ze školného požádat. Stáhněte si,prosím, formulář na našich stránkách v sekci kontakty Kovid-19 a vyplněný odevzdejte nebo e mailem pošlete do mateřské školy do 15.6.2020 Přečtě te si .prosím, k tomu vysvětlení.

Vyúčtování kroužků,školného a obědů

 

Na vyúčtování Vašich peněz se stále pracuje.Tuto práci přerušil zápis do mateřských škol,který se nyní chýlí ke konci a já budu moci opět pokračovat ve vyúčtování Vašich financí.Nemějte strach,že o peníze přijdete,vše je řádně podchyceno.

Roušky z Terronské

 

Ve spolupráci s krizovým štábem MČ Praha 6 šijí stále naše paní učitelky roušky.Už jsme jich odevzdaly 1500 kusů.V současné době roušky stále potřebují pro seniory. Z toho vyplývá,že šijeme dál i když již jsme se zapojily do pracovního procesu. Kdo by nám chtěl pomoci a má vhodné látky a chtěl by nám je darovat může nás kontaktovat na č.773780331

Děti,které nenastoupí

 

prosíme rodiče,aby si přišli pro věci svých dětí a odnesli ze šaten bačkory a oblečení.Nejlépe začátkem června.
Dostanete domů i výkresy svých dětí.
Kdo máte předškoláka,vyčkejte s vyklízením až na pokyn.Objednala jsem stužky pro předškoláky a pomůcky do školy. I když je nynější doba složitá,přece předškoláky nepřipravíme o stužku ze školky a vybavení do školy.Až bude pro předškoláky vše připravené,dáme vědět.Vaše učitelky

Měření teploty.

 

U vstupu do budovy bude stát pracovník mateřské školy a bude měřit teplotu příchozím- tedy dítěti i doprovodu.

Potvrzení otevření

 

V pondělí 25.5. bude mateřská škola opět otevřena pro přihlášené děti v mimořádném režimu.Pokud to bude možné,přivádějte a odvádějte děti v časovém režimu Vaší třídy.Na každé třídě bude napsáno od kolika a do kolika hodin je v provozu. Pokud se Vám časový limit nehodí pro Vaše pracovní vytížení,musíte počítat s tím,že budou děti převedené do jiné třídy a smíchají se s ostatními dětmi.
Mimořádná pravidla pro provoz mateřské školy,která jsem již uveřejnila platí. Těšíme se na Vaše děti. kolektiv mateřské školy

Rouškohraní

 

Dnes 7.5. jsme předali městské části Praha 6 další várku našitých roušek. Celkově k dnešnímu dni našily paní učitelky a spol. 1060 roušek. Pěkný den všem přeje ředitelka

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]