Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

Angličtina

 

Kroužek anglického jazyka má k dispozici v každém patře a u zadního vchodu nástěnku.Na nástěnce budou uveřejněny úkoly pro případ,že Vám dcera či syn nedokážou říci, co se učili a jaký mají úkol.

Podzimní bazar

 

. Vzhledem k hrozbě kovid-19 se podzimní bazar v naší školce neuskuteční.

Sportujeme se Sokolem

 

Jako každý rok se naše celá školka zapojila do cvičení se Sokolem"Se Sokolem do života".Celý rok budou děti plnit úkoly.Splnění úkolů si budou zaznamenávat do své cvičební knížky. Držte nám palce,ať to všechno splníme.

Kroužky v 1.pololetí školního roku 2020/21

 

Kroužky zahajujeme od 5.10 v pondělí.Přihlášené děti jsou rozdělené do skupin.Skupiny najdete v úterý na nástěnkách.Při rozdělování dětí,jsme zohlednili Vaše požadavky na čas.
V pondělí je keramika a pohybovky pro děvčata
V úterý je angličtina (předškoláci) a hrátky se slovíčky
Ve středu je flétna a sportovky pro kluky
Ve čtvrtek je angličtina a florbal.
Na nástěnkách máte také napsáno,co by měly mít děti s sebou.
Na angličtinu dostanou desky,do kterých si budou zakládat probranou látku a domácí úkoly.Je nutné,aby desky nosily na každou hodinu angličtiny! To samé platí o flétně.Dostanou desky kam si budou zakládat noty.Na každou hodinu si musí přinést noty a flétnu. Je třeba cvičit na flétnu i doma!
Na pohybovky a sportovky je vhodné v batohu tričko a kraťasy. Vše je na nástěnkách.

Florbal

 

Ve čtvrtek 1.10. zahajuje Tatran Střešovice v naší mateřské škole svůj kroužek FLORBALU.Přihlášené děti si na čtvrtek přinesou batoh ve kterém budou mít tričko,kraťasy či tepláky a sportovní obuv,lahev s pitím( vodu). Veškeré dotazy , nejasnosti či omluvy,směřujte na Tatran Střešovice

Rozdělení dětí do tříd

 

Seznamy dětí jsoujiž vyvvěšené.
Moc se na Vaše děti těšíme.
zaměstnanci celé mateřské školy

Schůzka rodičů

 

Schůzky pro všechny rodiče se konají ve čtvrtek 3.9.2020 od 17.00 hodin v hale v přízemí.Po všeobecných informacích se rozejdete do tříd Vašeho dítěte.Vše potřebné se dozvíte od svých p. učitelek. Roušky,prosím, s sebou.

Startovní pokyny

 

1.Podle seznamu najdete dítěti třídu a přidělenou značku v šatně,kde dítěti odložíte oblečení a převléknete ho.
2.Převlečené dítě do pohodlného oděvu odvedete do příslušné třídy a předáte p. učitelce
3.U nových,malých dětí domluvíte při příchodu do třídy s p. učitelkou zvykací dobu
4.Všechny platby dostanete formou složenek: stravování,školné.
5.Nedávejte dětem sebou do školky žádné jídlo ani pití

Roušky ano či ne?

 

Vzhledem k tomu,že chceme zachovat bezproblémové otevření a provoz mateřské školy,žádáme rodiče,aby při vstupu do budovy používali roušky a desinfekci rukou.
Děti roušky a desinfekci používat nemusí.
Školní rok zahájíme 1.9.2020

Zahradní dřevěný vláček

 

Vzhledem ke kovidu -19,byla všechna divadelní představení odřeknuta. Jediné,co zůstalo,byla návštěva Opeřených dravců na naší školní zahradě.Bylo nám líto,že děti přišly o zábavu a tak jsme jim to chtěli vynahradit a zakoupili jsme z prostředků KRPŠ dřevěný vláček na zahradu.Vláček byl pořízen za 60000,-Kč.Byl objednán v březnu,ale vzhledem ke karanténám Kovid-19 nám ho přivezli až koncem června.Myslíme si,že jsme Vašim dětem udělali radost,protože je vláček na zahradě plně při hrách obsazen.
VyúčtováníKRPŠ za tento školní rok bude k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách.Přejeme krásné prázdniny dětem a Vám klidné prožití dovolené. Kolektiv MŠ

Provoz červenec

 

Pokud Vaše přihlášené dítě pokračuje v docházce v červenci bez přerušení,nemusí nosit nové čestné prohlášení o zdraví.
Pokud jste ale vycestovali do zahraničí,musíte v den nástupu odevzdat čestné prohlášení,že jste se nevyskytovali v infekčním prostředí.
Hygienické normy stále dodržujeme:
1.Při vchodu do budovy rouška děti i doprovod
2.desinfekce rukou u vchodu
3.Při vyzvedávání dětí ze zahrady není rouška nutná.

Začátek školního roku 2020/21

 

Nový školní rok začíná 1.9.2020 Školné na rok 2020/21 bude 499,-Kč.Změňte si,prosím ,trvalý příkaz na platbu školného.

Končí školní rok

 

30.6.končí školní rok.Od 1.7. do 17.7. je mimořádně prodloužený provoz v důsledku KOVID-19 pro přihlášené děti.Školné 288,-Kč.Stravné bude připravené na složence v den nástupu.
Všem přejeme krásné prázdniny,školákům šťastné vykročení po prázdninách do školy a s ostatními se těšíme v září na shledanou.kolektiv mateřské školy

Platba školné

 

Za měsíc červen2020 se platí školné v plné výši a to je 538,-Kč.Neplatí jen předškoláci a děti,které nebyly ve školce ani jediný den v měsíci červnu.
Za mimořádný pobyt v mateřské škole od 1.7. do 17.7.zaplatí děti částku 288,-Kč za školné.Neplatí jen předškoláci.Tuto částku zaplatí i ten,který by přišel jen na jeden či tři dny.Tuto částku budeme počítat všem dětem(kromě předškoláků),které se na mimořádný provoz přihlásily.

Aktivní město

 

Mateřská škola se přihlásila do aktivního města na program letních táborů a školiček.
Na letní školičku v době od 10.8. do 14.8. přispívá 600,-Kč aktivní město. Stačí ,aby jste si zaktivovali nabídku letní školička.krásné léto!

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]