Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

Letní měsíce

 

Shrnutí:
1.Běžný provoz mateřské školy se pro přihlášené děti prodlužuje od 1.7. do 17.7. 2020 (kdo jste se ještě nepřihlásil,učiňte tak do konce tohoto týdne
2. Od 20.7. do 7.8.2020 je provoz mateřské školy přerušen
3. od 10.8. do 14.8. probíhá placená "letní školička" pro přihlášené děti(je již plně obsazeno)
4.Od 17.8. do 31.8.2020 je provoz přerušen
Nový školní rok začíná 1.9.2020.
Přejeme všem krásné prázdniny!

prosba

 

Posílejte,prosím ,vyplněné dotazníky pro vyúčtování školkovného. Bez Vaší žádosti nelze peníze vracet.ředitelka

Věci Vašich dětí

 

vážení rodiče,pokud si chcete vyzvednout věci svých dětí ze šaten,máte možnost si přijít od 8.6. během dopoledne. Odpoledne jsou paní učitelky s dětmi na zahradě a nemohli by se s Vámi vracet do budovy.Zároveň zde budou mít předškoláci připravenou stužku a kapsičku se školními potřebami a desky s výkresy.

vrácení školného

 

Vážení rodiče,vzhledem k tomu,že platba školného je určena zákonem,není možné jen tak vrátit částku za školné. Musíte si o osvobození ze školného požádat. Stáhněte si,prosím, formulář na našich stránkách v sekci kontakty Kovid-19 a vyplněný odevzdejte nebo e mailem pošlete do mateřské školy do 15.6.2020 Přečtě te si .prosím, k tomu vysvětlení.

Vyúčtování kroužků,školného a obědů

 

Na vyúčtování Vašich peněz se stále pracuje.Tuto práci přerušil zápis do mateřských škol,který se nyní chýlí ke konci a já budu moci opět pokračovat ve vyúčtování Vašich financí.Nemějte strach,že o peníze přijdete,vše je řádně podchyceno.

Roušky z Terronské

 

Ve spolupráci s krizovým štábem MČ Praha 6 šijí stále naše paní učitelky roušky.Už jsme jich odevzdaly 1500 kusů.V současné době roušky stále potřebují pro seniory. Z toho vyplývá,že šijeme dál i když již jsme se zapojily do pracovního procesu. Kdo by nám chtěl pomoci a má vhodné látky a chtěl by nám je darovat může nás kontaktovat na č.773780331

Děti,které nenastoupí

 

prosíme rodiče,aby si přišli pro věci svých dětí a odnesli ze šaten bačkory a oblečení.Nejlépe začátkem června.
Dostanete domů i výkresy svých dětí.
Kdo máte předškoláka,vyčkejte s vyklízením až na pokyn.Objednala jsem stužky pro předškoláky a pomůcky do školy. I když je nynější doba složitá,přece předškoláky nepřipravíme o stužku ze školky a vybavení do školy.Až bude pro předškoláky vše připravené,dáme vědět.Vaše učitelky

Měření teploty.

 

U vstupu do budovy bude stát pracovník mateřské školy a bude měřit teplotu příchozím- tedy dítěti i doprovodu.

Potvrzení otevření

 

V pondělí 25.5. bude mateřská škola opět otevřena pro přihlášené děti v mimořádném režimu.Pokud to bude možné,přivádějte a odvádějte děti v časovém režimu Vaší třídy.Na každé třídě bude napsáno od kolika a do kolika hodin je v provozu. Pokud se Vám časový limit nehodí pro Vaše pracovní vytížení,musíte počítat s tím,že budou děti převedené do jiné třídy a smíchají se s ostatními dětmi.
Mimořádná pravidla pro provoz mateřské školy,která jsem již uveřejnila platí. Těšíme se na Vaše děti. kolektiv mateřské školy

Rouškohraní

 

Dnes 7.5. jsme předali městské části Praha 6 další várku našitých roušek. Celkově k dnešnímu dni našily paní učitelky a spol. 1060 roušek. Pěkný den všem přeje ředitelka

Pravidla pro provoz mateřské školy

 

1.při první návštěvě MŠ rodiče odevzdají vyplněný formulář čestné prohlášení -bez něho nebudou děti přijaty
2.U vchodu desinfekce rukou
3.Rodiče přivedou děti do školky s rouškou a v šatnách se budou pohybovat s rouškou,budou dodržovat rozestupy,navzájem počkají a nevstupují do tříd
4. paní učitelky udělají každému dítěti ranní filtr-denně -změření teploty,konzultace zdravotního stavu dítěte.
5.při příchodu dítěte do třídy,odloží roušku do označeného sáčku a při odchodu domů ze třídy si roušku opětovně nasadí a odchází s rodiči do šatny
6.Roušky budou pouze na gumičky
7.Pokud rodiče budou chtít,aby jejich dítě mělo roušku po celou dobu-budou mít 4 kusy+ 2 podepsané sáčky na čisté a použité roušky
8.Každé dítě bude mít k dispozici roušku na pobyt venku
9.V prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor,ale i rukou dětí,proto zvažte,zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy,či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat
10.Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky,ani na odpočinek

Obnova provozu

 

Vážení rodiče,
na základě dohody se zřizovatelem,se obnoví provoz MŠ dne 25.5. do 30.6.
Chápu,že děti a vy se těšíte na otevření školky,chápu,že máte problémy s prací a chodem v rodinách.Pro nás to také není jednoduché-někdo má doma školáka,někdo rodiče o které se stará.Všichni se bojíme nákazy.Pro MŠ nikdo nenastavil vhodná pravidla otevření.Rizika pro zaměstnance jsou veliká.Všichni máme nejistotu,kterou se snažíme vyřešit.Já mám zodpovědnost za své zaměstnance,ale také za provoz mateřské školy.Není to jednoduché,nelze se zavděčit všem.Na děti se těšíme,ale zároveň máme také obavu.Vím,že máme skvělé rodiče,kteří se v rámci zachování zdraví rozhodnou o docházce do školky správně.

Nová zpráva

 

Na našich stránkách v sekci kontakty je uložený dotazník a čestné prohlášení pro rodiče.
Pokud se mateřské školy otevřou,je třeba,aby ten,kdo chce ,aby jeho dítě nastoupilo, vyplní dotazník a do 7.5. doručí emailem do mateřské školy.Současně si stáhne čestné prohlášení,které odevzdá při nástupu do mateřské školy.Až bude opravdu potvrzený termín otevření mateřské školy,uveřejním také hygienické podmínky za jakých bude provoz mateřské školy fungovat.Těšíme se na shledání.

Dokumenty ke znovuoteření MŠ

 

Přidali jsme dokumenty do sekce kontakty

Platba za kroužky

 

Tento týden Vám na účet bude vrácená částka za kroužky a to převážně :keramika 800,-Kč ,pohybovky780,-Kč,sportovky 660,-Kč,hrátky se slovíčky 660,-Kč a flétna 715,-Kčpěkný den všem.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]