Mateřská škola Terronská

Archiv novinek

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Schůzka rodičů

 

Schůzky pro všechny rodiče se konají ve čtvrtek 3.9.2020 od 17.00 hodin v hale v přízemí.Po všeobecných informacích se rozejdete do tříd Vašeho dítěte.Vše potřebné se dozvíte od svých p. učitelek. Roušky,prosím, s sebou.

Startovní pokyny

 

1.Podle seznamu najdete dítěti třídu a přidělenou značku v šatně,kde dítěti odložíte oblečení a převléknete ho.
2.Převlečené dítě do pohodlného oděvu odvedete do příslušné třídy a předáte p. učitelce
3.U nových,malých dětí domluvíte při příchodu do třídy s p. učitelkou zvykací dobu
4.Všechny platby dostanete formou složenek: stravování,školné.
5.Nedávejte dětem sebou do školky žádné jídlo ani pití

Roušky ano či ne?

 

Vzhledem k tomu,že chceme zachovat bezproblémové otevření a provoz mateřské školy,žádáme rodiče,aby při vstupu do budovy používali roušky a desinfekci rukou.
Děti roušky a desinfekci používat nemusí.
Školní rok zahájíme 1.9.2020

Zahradní dřevěný vláček

 

Vzhledem ke kovidu -19,byla všechna divadelní představení odřeknuta. Jediné,co zůstalo,byla návštěva Opeřených dravců na naší školní zahradě.Bylo nám líto,že děti přišly o zábavu a tak jsme jim to chtěli vynahradit a zakoupili jsme z prostředků KRPŠ dřevěný vláček na zahradu.Vláček byl pořízen za 60000,-Kč.Byl objednán v březnu,ale vzhledem ke karanténám Kovid-19 nám ho přivezli až koncem června.Myslíme si,že jsme Vašim dětem udělali radost,protože je vláček na zahradě plně při hrách obsazen.
VyúčtováníKRPŠ za tento školní rok bude k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách.Přejeme krásné prázdniny dětem a Vám klidné prožití dovolené. Kolektiv MŠ

Provoz červenec

 

Pokud Vaše přihlášené dítě pokračuje v docházce v červenci bez přerušení,nemusí nosit nové čestné prohlášení o zdraví.
Pokud jste ale vycestovali do zahraničí,musíte v den nástupu odevzdat čestné prohlášení,že jste se nevyskytovali v infekčním prostředí.
Hygienické normy stále dodržujeme:
1.Při vchodu do budovy rouška děti i doprovod
2.desinfekce rukou u vchodu
3.Při vyzvedávání dětí ze zahrady není rouška nutná.

Začátek školního roku 2020/21

 

Nový školní rok začíná 1.9.2020 Školné na rok 2020/21 bude 499,-Kč.Změňte si,prosím ,trvalý příkaz na platbu školného.

Končí školní rok

 

30.6.končí školní rok.Od 1.7. do 17.7. je mimořádně prodloužený provoz v důsledku KOVID-19 pro přihlášené děti.Školné 288,-Kč.Stravné bude připravené na složence v den nástupu.
Všem přejeme krásné prázdniny,školákům šťastné vykročení po prázdninách do školy a s ostatními se těšíme v září na shledanou.kolektiv mateřské školy

Platba školné

 

Za měsíc červen2020 se platí školné v plné výši a to je 538,-Kč.Neplatí jen předškoláci a děti,které nebyly ve školce ani jediný den v měsíci červnu.
Za mimořádný pobyt v mateřské škole od 1.7. do 17.7.zaplatí děti částku 288,-Kč za školné.Neplatí jen předškoláci.Tuto částku zaplatí i ten,který by přišel jen na jeden či tři dny.Tuto částku budeme počítat všem dětem(kromě předškoláků),které se na mimořádný provoz přihlásily.

Aktivní město

 

Mateřská škola se přihlásila do aktivního města na program letních táborů a školiček.
Na letní školičku v době od 10.8. do 14.8. přispívá 600,-Kč aktivní město. Stačí ,aby jste si zaktivovali nabídku letní školička.krásné léto!

Letní měsíce

 

Shrnutí:
1.Běžný provoz mateřské školy se pro přihlášené děti prodlužuje od 1.7. do 17.7. 2020 (kdo jste se ještě nepřihlásil,učiňte tak do konce tohoto týdne
2. Od 20.7. do 7.8.2020 je provoz mateřské školy přerušen
3. od 10.8. do 14.8. probíhá placená "letní školička" pro přihlášené děti(je již plně obsazeno)
4.Od 17.8. do 31.8.2020 je provoz přerušen
Nový školní rok začíná 1.9.2020.
Přejeme všem krásné prázdniny!

prosba

 

Posílejte,prosím ,vyplněné dotazníky pro vyúčtování školkovného. Bez Vaší žádosti nelze peníze vracet.ředitelka

Věci Vašich dětí

 

vážení rodiče,pokud si chcete vyzvednout věci svých dětí ze šaten,máte možnost si přijít od 8.6. během dopoledne. Odpoledne jsou paní učitelky s dětmi na zahradě a nemohli by se s Vámi vracet do budovy.Zároveň zde budou mít předškoláci připravenou stužku a kapsičku se školními potřebami a desky s výkresy.

vrácení školného

 

Vážení rodiče,vzhledem k tomu,že platba školného je určena zákonem,není možné jen tak vrátit částku za školné. Musíte si o osvobození ze školného požádat. Stáhněte si,prosím, formulář na našich stránkách v sekci kontakty Kovid-19 a vyplněný odevzdejte nebo e mailem pošlete do mateřské školy do 15.6.2020 Přečtě te si .prosím, k tomu vysvětlení.

Vyúčtování kroužků,školného a obědů

 

Na vyúčtování Vašich peněz se stále pracuje.Tuto práci přerušil zápis do mateřských škol,který se nyní chýlí ke konci a já budu moci opět pokračovat ve vyúčtování Vašich financí.Nemějte strach,že o peníze přijdete,vše je řádně podchyceno.

Roušky z Terronské

 

Ve spolupráci s krizovým štábem MČ Praha 6 šijí stále naše paní učitelky roušky.Už jsme jich odevzdaly 1500 kusů.V současné době roušky stále potřebují pro seniory. Z toho vyplývá,že šijeme dál i když již jsme se zapojily do pracovního procesu. Kdo by nám chtěl pomoci a má vhodné látky a chtěl by nám je darovat může nás kontaktovat na č.773780331

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]