Shůzka rodičů - Mateřská škola Terronská

Shůzka rodičů

Ve čtvrtek 11.9. od 17.00 hodin se uskuteční schůzka pro rodiče docházejících dětí. program: důležité informace
nabídka kroužků