Závažné oznámení - Mateřská škola Terronská

Závažné oznámení

V pondělí bylo hygienickou stanicí nahlášeno ředitelce mateřské školy,že se opakovaně vyskytl případ úplavice u dítěte naší mateřské školy. Znovu žádám všechny rodiče o zvýšenou péči o hygienu dětí,hlavně po použití WC.při střevních potížích jako je zvracení a průjem,je potřeba navštívít lékaře a nechat provést výtěry! Bez lékařského potvrzení,že dítě nemá úplavici!!! nebude Vaše dítě znovu zařazeno do docházky. Svým zodpovědným chováním chráníte ostatní děti.