pokračování-oznámení - Mateřská škola Terronská

pokračování-oznámení

Dne 20.12. bylo provedeno šetření epidemiologickou stanicí pod vedením MUDr. Marie Strádalové a hygienickou stanicí hl.m.Prahy Vladimírou Jansovou. Bylo zjištěno,že všechny hygienické normy mateřská škola řádně plní. Dětem z 5.oddělení bude rozhodnutím HSHMP nařízen lékařský dohled(3× výtěr stolice) Rozhodnutí bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou.od 2.1.2017 budou děti z 5.oddělení přijímány do MŠ až po předložení lékařské zprávy o 3 negativních vyšetřeních stolice.Po dobu čekání na výsledky není možné ,aby dítě docházelo do MŠ.