Další zprávy o úplavici. - Mateřská škola Terronská

Další zprávy o úplavici.

Vážení rodiče vyskytl se nový případ úplavice v 7.oddělení.Je třeba ,aby děti,které chodí na výtěry zůstaly po dobu výtěrů doma. Jedná se o děti ze 6.odd. a 7.oodd. Je mi líto,že přistupuji k tomuto řešení,ale jinak nezaručím,že nemoc nebude dale postupovat.Děti z 5.oddělení mohou chodit do MŠ dale a děti v přízemí také.