Konec roku - Mateřská škola Terronská

Konec roku

Školní rok2016/17 končí v pátek 30.6. Odneste si všechny věci z šaten domů.Přejeme všem krásné prázdniny a na děti,které pokračují ve výuce se těšíme po prázdninách. Všem,co odchází do ZŠ přejeme perfektní nástup a prima kamarády.