Schůzky rodičů - Mateřská škola Terronská

Schůzky rodičů

Ve středu 12.9. od 17.00 hodin se koná schůzka rodičů.Schůzky budou probíhat v kmenových třídách Vašeho dítěte s Vašimi p. učitelkami.Těšíme se na Vás. Prosíme pokud možno ,přijďte bez dětí.