Přijímání dětí - Mateřská škola Terronská

Přijímání dětí

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy dle stanovených kritérií. V přijímacím řízení stanoví ředitelka 3 měsíční zkušební dobu pro adaptaci dítěte.

Přijímací řízení

Kritéria přijímání si můžete pročíst v dokumentu kritéria přijetí pro rok 2017/2018

Zvykací doba

Při nástupu do mateřské školy je možné využít tzv. „zvykací dobu“. Po dohodě s učitelkou je dítě začleňováno do kolektivu postupně a jeho pobyt se prodlužuje podle jeho schopnosti se adaptovat.

Přiložené dokumenty