Výměna učitelek - Mateřská škola Terronská

Výměna učitelek

Vážení rodiče,během října jsem se jako ředitelka školy dostala do svízelné situace. Paní učitelka ze 7.oddělení u předškolních dětí ukončila svou činnost ze dne na den.Protože její kolegyně byla mladá,nově nastoupená učitelka,bylo nutné zajistit do předškolní třídy zkušené učitelky.Proto jsem požádala p. učitelku Rylichovou a Šatalovou,aby se dětí v 7.oddělení ujaly.Novou p. učitelku jsem přeřadila do 3.oddělení,aby pod vedením zkušené učitelky zdokonalovala svou práci.Ve 4.oddělení zatím za chybějící učitelku zaskočí důchodkyně.Věřte,že mi to nedělá žádné potěšení,když po měsíci zahájení školního roku musím měnit učitelky.Chápejte i vy,že musím zajistit kvalitní chod mateřské školy .Věřím ,že se situace zklidní a vy oceníte práci učitelek ve všech třídách , protože každá vkládá do své práce,nové zkušenosti nové nápady a hlavně srdíčko. Děkuji za pochopení.ředi­telka školy