Pravidla pro provoz mateřské školy - Mateřská škola Terronská

Pravidla pro provoz mateřské školy

1.při první návštěvě MŠ rodiče odevzdají vyplněný formulář čestné prohlášení -bez něho nebudou děti přijaty 2.U vchodu desinfekce rukou 3.Rodiče přivedou děti do školky s rouškou a v šatnách se budou pohybovat s rouškou,budou dodržovat rozestupy,navzájem počkají a nevstupují do tříd 4. paní učitelky udělají každému dítěti ranní filtr-denně -změření teploty,konzultace zdravotního stavu dítěte. 5.při příchodu dítěte do třídy,odloží roušku do označeného sáčku a při odchodu domů ze třídy si roušku opětovně nasadí a odchází s rodiči do šatny 6.Roušky budou pouze na gumičky 7.Pokud rodiče budou chtít,aby jejich dítě mělo roušku po celou dobu-budou mít 4 kusy+ 2 podepsané sáčky na čisté a použité roušky 8.Každé dítě bude mít k dispozici roušku na pobyt venku 9.V prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor,ale i rukou dětí,proto zvažte,zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy,či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat 10.Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky,ani na odpočinek

Učitelka je oprávněná nepřevzít dítě,které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.Pokud se tyto příznaky objeví během dne pobytu dítěte v M%Š mají rodiče povinnost si dítě ihned vyzvednout. Při návratu dítěte do kolektivu bude mateřská škola požadovat lékařské potvrzení .

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními,obecně platnými opatřeními,která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánů veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem Covid 19.

V případě nemožnosti zachování provozu z důvodů chybějícího personálu,mohu provoz mateřské školy zkrátit a zavčas dát na vědomí rodičům.

Děti,které nebudou chodit ve výše uvedeném termínu do MŠ, nebudou platit školné Docházka předškoláků je v tuto chvíli dobrovolná Klidné dny Daniela Pobočková