Vyúčtování kroužků,školného a obědů - Mateřská škola Terronská

Vyúčtování kroužků,školného a obědů

Na vyúčtování Vašich peněz se stále pracuje.Tuto práci přerušil zápis do mateřských škol,který se nyní chýlí ke konci a já budu moci opět pokračovat ve vyúčtování Vašich financí.Nemějte strach,že o peníze přijdete,vše je řádně podchyceno.