Platba školné - Mateřská škola Terronská

Platba školné

Za měsíc červen2020 se platí školné v plné výši a to je 538,–Kč.Neplatí jen předškoláci a děti,které nebyly ve školce ani jediný den v měsíci červnu. Za mimořádný pobyt v mateřské škole od 1.7. do 17.7.zaplatí děti částku 288,–Kč za školné.Neplatí jen předškoláci.Tuto částku zaplatí i ten,který by přišel jen na jeden či tři dny.Tuto částku budeme počítat všem dětem(kromě předškoláků),které se na mimořádný provoz přihlásily.