Začátek školního roku 2020/21 - Mateřská škola Terronská

Začátek školního roku 2020/21

Nový školní rok začíná 1.9.2020 Školné na rok 2020/21 bude 499,–Kč.Změňte si,prosím ,trvalý příkaz na platbu školného.