Zahradní dřevěný vláček - Mateřská škola Terronská

Zahradní dřevěný vláček

Vzhledem ke kovidu –19,byla všechna divadelní představení odřeknuta. Jediné,co zůstalo,byla návštěva Opeřených dravců na naší školní zahradě.Bylo nám líto,že děti přišly o zábavu a tak jsme jim to chtěli vynahradit a zakoupili jsme z prostředků KRPŠ dřevěný vláček na zahradu.Vláček byl pořízen za 60000,–Kč.Byl objednán v březnu,ale vzhledem ke karanténám Kovid-19 nám ho přivezli až koncem června.Myslíme si,že jsme Vašim dětem udělali radost,protože je vláček na zahradě plně při hrách obsazen. VyúčtováníKRPŠ za tento školní rok bude k dispozici na nástěnkách a na webových stránkách.Přejeme krásné prázdniny dětem a Vám klidné prožití dovolené. Kolektiv MŠ