Startovní pokyny - Mateřská škola Terronská

Startovní pokyny

1.Podle seznamu najdete dítěti třídu a přidělenou značku v šatně,kde dítěti odložíte oblečení a převléknete ho. 2.Převlečené dítě do pohodlného oděvu odvedete do příslušné třídy a předáte p. učitelce 3.U nových,malých dětí domluvíte při příchodu do třídy s p. učitelkou zvykací dobu 4.Všechny platby dostanete formou složenek: stravování,školné. 5.Nedávejte dětem sebou do školky žádné jídlo ani pití