Kroužky v 1.pololetí školního roku 2020/21 - Mateřská škola Terronská

Kroužky v 1.pololetí školního roku 2020/21

Kroužky zahajujeme od 5.10 v pondělí­.Přihlášené děti jsou rozdělené do skupin.Skupiny najdete v úterý na nástěnkách.Při rozdělování dětí,jsme zohlednili Vaše požadavky na čas. V pondělí je keramika a pohybovky pro děvčata V úterý je angličtina (předškoláci) a hrátky se slovíčky Ve středu je flétna a sportovky pro kluky Ve čtvrtek je angličtina a florbal. Na nástěnkách máte také napsáno,co by měly mít děti s sebou. Na angličtinu dostanou desky,do kterých si budou zakládat probranou látku a domácí úkoly.Je nutné,aby desky nosily na každou hodinu angličtiny! To samé platí o flétně.Dostanou desky kam si budou zakládat noty.Na každou hodinu si musí přinést noty a flétnu. Je třeba cvičit na flétnu i doma! Na pohybovky a sportovky je vhodné v batohu tričko a kraťasy. Vše je na nástěnkách.