Nová opatření -kovid - Mateřská škola Terronská

Nová opatření -kovid

Vážení rodiče, v této nelehké situaci Vás žádám o dodržování hygienických norem,které máme v naší mateřské škole zavedené. Od středy 14.10. se zavírají Základní školy a přecházejí povinně na distanční vyučování. Vzhledem k tomu,že máme ve svém učitelském sboru paní učitelky,které mají děti s povinnou školní docházkou a budou muset zůstat doma,nebudeme moci zajistit ve všech třídách plnohodnotnou výuku. Žádám proto maminky na mateřské dovolené s mladšími sourozenci,aby po dobu uzavření základních škol nechali své děti v domácí péči.Obracím se i na všechny ostatní,pokud máte možnost si děti nechat doma,učiňte tak. Provoz mateřské školy se zajistí i když se budou muset děti spojovat ve více odděleních. Držme si palce,ať uhájíme provoz mateřské školy co nejdéle bez zdravotních komplikací. ředitelka školy