Otevření MŠ - Mateřská škola Terronská

Otevření MŠ

Dnes do datových stránek přišlo oznámení,že se uzavření mateřských škol prodlužuje do 11.4.2021.Pokud se potom školky otevřou, tak za velmi přísných hygienických nařízeních a jen pro děti předškolní,které mají povinnou školní docházku.Podrob­nosti zveřejním, až budu mít opět pokyny z ministerstva­.přeji Vám za celý kolektiv mateřské školy klidné Velikonoce. ředitelka