Ještě k zápisu do MŠ - Mateřská škola Terronská

Ještě k zápisu do MŠ

již nyní probíhá registrace dětí na zápisové řízení,které bude 4.5.2021 od 9.00 hodin do 18.00 hodin.Mů­žetesi rezervovat čas ve kterém přijdete s dokumenty.Pot­řebujete vyplněnou žádost s potvrzením pediatra,rodnýlist dítěte k nahlédnutí a doklad o trvalém bydlišti na Praze 6)nahlédnutí) Děti ,keré již chodí do naší školky nemusí znovu k zápisu,ale pokračují dále v dalším školním roce