První den ve školce - Mateřská škola Terronská

První den ve školce

Zákonný zástupce bude do budovy MŠ vcházet s respirátorem či rouškou a po dobu pohybu po budově bude mít zakryté dýchací cesty. Po návratu z ciziny by měl každý dodržovat platné pokyny z hygienické služby či ministerstva zdravotnictví. Při příchodu podepíše zákonný zástupce čestné prohlášení.