Zdravé děti - Mateřská škola Terronská

Zdravé děti

Do školky patří jen zdravé děti. Vzhledem k zhoršující se kovidové situaci, budeme v mateřské škole přijímat jen zdravé děti.

Děti, které mají zelené nudle, respirační potíže nebudeme do kolektivu zařazovat. Myslete, prosím, na ostatní a buďte ohleduplní. Ani p. učitelky ani vy, nepoznáte, zda příznaky nepatří ke kovidovým, to pozná jen lékař nebo PCR testy. Učitelka má ale právo dítě, které vykazuje příznaky jakékoliv nemoci z kolektivu vyřadit a doporučit návštěvu lékaře. (viz Školní řád)