Zahájení kroužků - Mateřská škola Terronská

Zahájení kroužků

V pondělí 10.1.2022 zaha­jujeme kroužky angličtiny,ke­ramiky,pohybo­vých a sportovních her. Vzhledem ke covidové situaci jsme rozdělili děti ,tak,aby se co nejméně míchaly mezi třídami.Pokud to nešlo rozdělit podle tříd,rozdělili jsme děti podle pater na přízemí a první patro. Jediná skupina,která nešla rozdělit,je skupina malých sportovců z 5.odd. 3.odd. a2.odd.,která je ve středu od 14.45 –15.30.Pro tuto skupinu se kroužky zatím odkládají do konce února.Pokud se covidová situace zlepší,zahájíme pro tyto sportovce kroužky v březnu. Florbal pokračuje ve čtvrtek již v tělocvičně.