Příjem žádostí o přijetí dítěte - Mateřská škola Terronská

Příjem žádostí o přijetí dítěte

Příjem vyplněných žádostí o přijetí a evidenčních listů dítěte se uskuteční 11.4. a 12.4. od 13.00 do 17.00 v ředitelně mateřské školy. Přineste ssebou rodný list dítěte,občanský průkaz a potvrzení o trvalém pobytu dítěte na Praze 6