Mimořádné aktivity - Mateřská škola Terronská

Mimořádné aktivity

 • Divadla 1× měsíčně
 • Tématické vycházky po staré Praze
 • Návštěvy výstav, muzeí
 • Výlety v okolí Prahy
 • Karneval
 • Vánoční zpívání u stromečku
 • Návštěva kamarádů v ZŠ nám. Svobody
 • Den otevřených dveří
 • Pořádání jarního a podzimního bazaru
 • Oslavy Dne dětí
 • Podzimní dílničky s rodiči a dětmi
 • Jarní dílničky s rodiči a dětmi

Divadelní představení, které k nám zavítá